Френският еко-министър помоли магазините да спрат свободните продажби на Раундъп…

Френският еко-министър помоли магазините да спрат свободните продажби на Раундъп





категории: Всички, Здраве & Живот