“Атака” предлага първа точка в дневния ред на НС утре – разваляне на концесиите за златодобив у нас…

категории: Всички, Политика