Микробиолог създаде самовъзстановяващ се бетон…

Микробиолог създаде самовъзстановяващ се бетон

категории: Всички, Наука & Технологии