Slider


Съдът отхвърли изцяло претенциите на мюсюлманското вероизповедание към българското национално и културно наследство…

Съдът отхвърли изцяло претенциите на мюсюлманското вероизповедание към българското национално и културно наследствокатегории: Всички, Политика