Промяната на основната честота в музиката създава вътрешен хаос!…

категории: Всички, Екзополитика