Slider


Кой и защо промени основната честота в музиката от 432 HZ на 440 HZ…

Кой и защо промени основната честота в музиката от 432 HZ на 440 HZ...категории: Всички, Екзополитика