Slider


Олигарсите: Ако народът опита да прави протести срещу реформите на правителството ще отговорим с десеткратна сила…

Олигарсите: Ако народът опита да прави протести срещу реформите на правителството ще отговорим с десеткратна силакатегории: Всички, Политика